Guide til hegnsloven

Her kan du finde oplysninger om, hvordan naboproblemer om hegn håndteres så du undgår alvorlige konflikter med din nabo. Oplysningerne kan anvendes både af udlejer og private grundejere

  • Hvor højt må dit hegn være, og er der bestemte krav til materialer og udformning?
  • Og hvad gøre du, hvis du og din nabo er uenig om hegnet mellem jeres grunde? 

Det er blot nogle af de spørgsmål der kan opstå når man påtænker nyetablering af hæk eller hegn.

Se foreningens vejledningen her. Guide til Hegnsloven

Læs mere om hegnsloven her Bekendtgørelse af lov om hegn