Dagrenovation

Dagrenovation:

Skraldespande tømmes ved 14 dags tømning tirsdag i de lige uger.

Dagrenovation er alt det affald du producerer i en alm. husholdning, når du først har sorteret det genanvendelige affald fra, og det som du evt. vil hjemmekompostere.

Eksempler på dagrenovation:

  • Madrester
  • Tomme mælke- og juicekartoner
  • Pizzabakker
  • Emballage med madrester
  • Vådt og beskidt pap og papir
  • Støvsugerposer

Haveaffald, byggeaffald mm. hører ikke til i din dagrenovation – det skal afleveres på genbrugspladsen.

Oplever du at have mere affald , end der kan være i din renovationssæk/beholder (HUSK sækkene må kun fyldes til stregen og max veje 15 kg.), skal det afleveres i en særlig rød “ekstrasække”.

Sækken købes på genbrugspladsen eller ved borgerservice.

Den røde ekstrasæk sættes ved siden af din dagrenovation, så tager skraldemanden sækken med ved næste tømning på din adresse.

Læs mere om dagrenovationen her