Dagrenovation

Dagrenovation:

Skraldespande tømmes ved 14 dags tømning torsdag i de ulige uger.

Dagrenovation er alt det affald du producerer i en alm. husholdning, når du først har sorteret det genanvendelige affald fra, og det som du evt. vil hjemmekompostere.

Eksempler på dagrenovation:

  • Madrester
  • Tomme mælke- og juicekartoner
  • Pizzabakker
  • Emballage med madrester
  • Vådt og beskidt pap og papir
  • Støvsugerposer

Haveaffald, byggeaffald mm. hører ikke til i din dagrenovation – det skal afleveres på genbrugspladsen.

 

Bor du i villa eller parcelhus, har du som udgangspunkt en todelt 240 liters beholder til madaffald og restaffald, en todelt 240 liters beholder til glas og metal, samt en todelt 370 liters beholder til papir/pap samt plast/drikkekartoner.

Affaldsbeholder i ny affaldsløsning

Hvis I er en stor familie, der producerer meget affald, er det muligt at få en større beholder til mad- og restaffald. Det er ikke muligt at få en mindre beholder, da affaldet så typisk vil sidde fast i beholderen.

Ved fællesbebyggelser og i sommerhusområder kan der være andre beholderløsninger.

Poser og køkkenspande

Du skal bruge grønne poser, som vi udleverer, til dit madaffald. Alle husstande har desuden fået udleveret en lille grøn køkkenspand til opsamling af madaffaldet.

Du skal også lægge dit restaffald i en pose, her bestemmer du selv, hvilken pose du bruger. Du skal bare sørge for, at den kan lukkes ordenligt, så beholderen ikke bliver snavset. Du må ikke bruge foringsposer i beholderne, så bliver din beholder ikke tømt. Du må heller ikke bruge foringsposer i beholderne til det genanvendelige affald, det skal lægges løst i beholderen.

Farligt affald – den røde Miljøkasse

Farligt affald og småt elektronik skal afleveres i Miljøkassen. Læs mere om, hvordan du bruger Miljøkassen under sortering af farligt affald.

Sådan får du flere grønne poser

Bor du i villa, række- eller parcelhus og har din egen beholder, kan du binde en grøn pose fast på låget af beholderen på tømmedagen. Så lægger skraldemanden nye poser til dig.

Bor du i en fællesbebyggelse, hvor I er flere, der deler beholdere, skal du tale med din vicevært eller ejerforening.

 

Læs mere om dagrenovationen her