Lokalplan

Her finder du lokalplanen for Skrillinge Øst. Den fortæller blandt andet noget om hvilke områder der er  dækket af planen og hvordan disse områder skal anvendes i fremtiden.

Lokalplanens formål er at sikre den fremtidige anvendelse til boligformål, at tilvejebringe et sammenhængende sti-net og en samlet beplantnings plan for fællesarealer og rekreative områder og sørger for en ensretning af området.

Læs meget mere her: Lokalplan for Skrillinge Øst 28.12